Klasat e para në Maqedoni nga viti i ardhshëm me program të ri mësimor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Klasat e para në vitin arsimor 2021/2022 do të mësojnë me programet e reja që sot i miratoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës me propozim të Byrosë për Zhvillim të Arsimit.

Nga Byroja bëjnë të ditur se programet mësimore janë përpunuar nga grupet punues të formuara nga vet Byroja e që përbëhen nga këshilltarë, mësues në shkollat e mesme dhe profesorë universitar.

“Gjatë gjithë procesit të përpilimit të programeve, grupet e punës u konsultuan edhe me ekspertë të fushës. Programi bazohet në barazi gjinore, përfshirje dhe multikulturalizmi si dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, respektimi dhe mbrojtja e të drejtave etj”, thonë nga Byroja.

Programet e reja, siç potencohet, u përpunuan në bazë të standardeve nacionale të miratuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe i përpiluan nga Byroja për Zhvillim të Arsimit gjatë dy viteve.

Advertisement

“Për çdo temë të programeve janë paraparë rezultate që çdo nxënës duhet t’i arrijë, ndërsa mësuesi duhet të ndjekë arritjet e nxënësit përmes standardeve të dhëna për vlerësim. Standardet për vlerësim do të kontribuojnë në objektivitet dhe transparencë në vlerësim dhe do t’u ndihmojnë arsimtarëve në arsyetimin dhe formulimin e kriterit të vlerësimit”, thuhet në njoftim.

Klasat e para në Maqedoni nga viti i ardhshëm me program të ri mësimor shkruan Telegrafi.

Advertisement
Share.

Comments are closed.

Copyright © 2021 Struga.info | Privacy policy