Maqedonia e Veriut është e përgatitur mirë në fushën e sigurisë ushqimore

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Maqedonia e Veriut ka nivel të mirë të përgatitjes në fushën e sigurisë ushqimore, politikës veterinare dhe fitosanitare, vlerëson Komisioni Evropian (KE) në Raportin për progresin e vendit.

Sipas KE-së, është bërë njëfarë progresi gjatë periudhës raportuese, veçanërisht në luftën kundër sëmundjeve të kafshëve, kontrollin e shëndetit të bimëve dhe zbatimin e masave për çrrënjosjen e dëmtuesve.

Komisioni i referohet veçanërisht pesticideve. Ai tregon se nevojitet shumë më tepër punë për të mbledhur të dhëna të besueshme mbi përdorimin e tyre si dhe ndikimin e tyre në shëndetin e njeriut.

“Është arritur njëfarë progresi në politikën fitosanitare, por masat për përdorim të qëndrueshëm të pesticideve nuk janë zbatuar”, thekson Komisioni.

Advertisement

KE-ja thekson se rekomandimet e vitit të kaluar nuk janë përmbushur dhe për këtë arsye janë ende të vlefshme.

“Maqedonia e Veriut vitin e ardhshëm duhet të miratojë ligjin për sigurinë ushqimore dhe ligjin për shëndetin e kafshëve, të forcojë kapacitetet për analizë të të dhënave në Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari, si dhe të zbatojë masa për përdorim të qëndrueshëm të pesticideve”, rekomandon KE-ja.

Komisioni gjithashtu thekson se është arritur njëfarë progresi në tregtimin e ushqimit, ushqimit të kafshëve dhe nënprodukteve me origjinë shtazore.

“Është miratuar Ligji i rishikuar për nënproduktet shtazore. Njëfarë progresi është bërë edhe në lidhje me rregullat e sigurisë ushqimore. Legjislacioni u ndryshua në dhjetor të vitit 2022 për ta sjellë atë në përputhje me legjislacionin e BE-së për kërkesat specifike të kritereve mikrobiologjike për ushqimin. AUV vazhdoi të zbatojë Programin e Monitorimit të Sigurisë Ushqimore, por të dhënat duhet të analizohen më tej”, thekson Komisioni Evropian.

Advertisement

Raporti trajton gjithashtu rregullat specifike për ushqimin e kafshëve.

“Legjislacioni u harmonizua me kërkesat e BE-së për proteinat e përpunuara dhe me procedurat e marrjes së mostrave dhe testimit laboratorik. Agjencia vazhdoi të zbatojë një program monitorimi të sigurisë ushqimore dhe mblodhi 90 përqind të 500 mostrave të planifikuara të ushqimit të kafshëve”, thekson KE.

Agjencia për Ushqim dhe Veterinari (AUV), vlerëson KE-ja, ka një Program për mbikëqyrje aktive dhe pasive për sëmundje të ndryshme, por mbledhja, verifikimi dhe analiza e të dhënave nuk janë të mjaftueshme.

Maqedonia e Veriut është e përgatitur mirë në fushën e sigurisë ushqimore shkruan Telegrafi.

Advertisement
Share.

Comments are closed.

Copyright © 2022 Struga.info | Privacy policy