Të punësuarit në PMI flasin për IQOS ILUME të ri

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Të punësuarit në PMI flasin për IQOS ILUME të ri

Secili proces i transformimit është i rëndë dhe kërkon përpjekje të jashtëzakonshme. Kush është në radhët e para të betejës për transformimin drejt të ardhmes pa tym? Çka nënkupton ky proces? U njohëm me një pjesë të të punësuarve në Filip Moris Kombinati i Duhanit në Prilep (FMTKP), të cilët japin përgjigje në këto pyetje.

Blerim Selmani, Menaxher i shitjes indirekte në FMTKP

Cila është rëndësia e  IQOS ILUMA, si portofolio e re e prodhimeve për vizionin e Filip Moris dhe si është pranimi i pajisjeve të reja?  

Pas disa verzioneve të IQOS sistemit për ngrohjen e duhanit, vazhdojmë që ta zgjerojmë portofolion tonë, të ofrojmë zgjidhje të avancuar që ndjekin zhvillimin e teknologjisë dhe i zgjidhin problemet dhe nevojat e shfrytëzuesve tanë moshërritur. E përbashkëta e të gjitha prodhimeve tona për ngrohjen e duhanit është ajo që nuk krijohet tym nga duhani, por aerosol që përmban 95 % më pak materiale të dëmshme. Dallimi më i rëndësishëm te ILUMA pajisjet është ajo që përdoret teknologji e re e ngrohjes induktive. Fal kësaj teknologjie të avancuar, gjenerata e re e pajisjeve nuk përmbajnë prerje ngrohëse, dhe me këtë nuk ka nevojë nga pastrimi, nuk ka mbetje të duhanit, që mundëson një përvojë më të mirë, më të pastër shfrytëzuese. Në lidhje me pranimin e deritanishëm të  IQOS ILUMA te përdoruesit, mund të theksojë se përdoruesit tanë i njohën performansat dhe karakteristikat e përmirësuara dhe gjithnjë e më shumë i pranojnë. Në vazhdimësi jemi duke punuar dhe po i orientojmë aktivitetet tona drejt përmirësimit në bazë të informatave kthyese të cilat i morëm nga përdoruesit tanë.

Advertisement

Çka u ndërmorr me lansimin e IQOS ILUMA në tregun tonë, me qëllim që kjo alternativë më e mirë të jetë e qasshme për përdoruesit moshërritur?

Gjatë kohës së lansimit të prodhimit më të avancuar për ngrohjen e duhanit në tregun maqedonas, i ndërmorrëm të gjitha masat dhe koordinimin e nevojshëm në procesin e shpërndarjes dhe shitjes së pajisjeve tona më të reja, me çka u arrit nivel i lartë i përfshirjes në tërë territorin. Duke e pasur parasysh madhësinë e rrjetit shpërndarës, gjegjësisht rreth 3200 pikave të shitjes, prej të cilave 225 për shitjen e pajisjee, vlerësojmë se kemi siguruar përfshirje të pajisjeve të reja qysh në fillim. Me fjalë të tjera, të gjithë shfrytëzuesit dhe përdoruesit moshërritur që janë të interesuar për më shumë informacione për gjeneratën e re të pajisjeve, e njëjta është lehtësisht e qasshme në qytetin ose vendbanimin e tyre, dhe jo vetëm në kryeqytet. Tashmë e kemi zgjeruar rrjetin tonë të shitjes me zonë të re, në Palma Mall Tetovë, e cila njëherit është edhe zona e parë jashtë Shkupit, atje, si edhe në të gjitha kanalet zyrtare të komunikimit, përkrahja e shfrytëzuesve është e qasshme edhe në gjuhën shqipe.

Elsa Pollozhani, Ekzekutues për kanalin digjital B2B, përgjegjëse për platformën Digjital Mk

Advertisement

Çka në realitet paraqet platforma digjitale e vendosur nga kompania, cila është rëndësia e saj dhe si është e pranuar kjo zgjidhje digjitale nga rrjeti i shitjes? 

Platforma DigjitalMK paraqet një zgjidhje më efikase, zgjidhje të avancuar digjital e cila mundëson përmirësim dhe automatizim të proceseve të kaluara të cilat u kryen me dorë. Kjo mundëson digjitalizim dhe standardizim të biznes proceseve, rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit operativ si dhe përkrahjen e transformimit digjital. Përmes kësaj platforme, kompania jonë rregullisht komunikon me të gjitha pikat e shitjes për kontrollimin e obligimeve të marrëveshjeve, kontrollimin e depove, si dhe edukimin e të punësuarve në pikat e shitjes për kategoritë e ndryshme dhe llojet e prodhimeve dhe risive. Qëllimi jonë, si kompani inovative, e cila është lider jo vetëm për ndryshime, por edhe për punën e tërësishme në industri, jo vetëm për maksimizimin e efikasitetit, por edhe ta realizojmë potencialin e plotë për digjitalizimin e tregtarëve tanë me pakicë.

Elion Jashari, Ekzekutues i shitjes indirekte me pakicë të tërë territorin

Advertisement

Cilat janë informacionet më të rëndësishme që i keni marr nga tregu dhe cilat janë sfidat kryesore për të cilat i duhet përkrahje të shfrytëzuesve? 

Sfidat u identifikuan në pjesën e nevojës për mbushjen e pajisjeve, përkrahjen teknike në pikëpamjen e përvojës shfrytëzuese dhe vërejtjen kryesore për gjeneratën e kaluar të pajisjeve-pastrimin. Pranimi i gjeneratës së re të pajisjeve në raport me gjeneratën paraprake është në dobi të ILUMA, pasi që përdoruesit tonë moshërritur i njohën përparësitë e gjeneratës së re të pajisjeve, si teknologji inovative të ngrohjes induktive, pa prerje ngrohëse dhe më e rëndësishmja-pa pastrim. Me pjekjen e vet tregut, ne e kemi rritur edhe qasshmërinë e përkrahjes shfrytëzuese me çka tani kemi edhe përkrahje dygjuhësore, që nënkupton se ekspertët tanë i përkrahin shfrytëzuesit moshërritur në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Kështu u mundësua qasje e lehtë dhe e shpejt deri te ekspertët tanë, si elektronik ashtu edhe personalisht.

Ardit Bina dhe Dritëro Jakupi, bashkëpuntorë për angazhimin digjital

Advertisement

Si po realizohet bashkëpunimi dhe komunikimi me pikat e shitjes me pakicë me FMTKP përmes platformës Digjital MK? 

Dritëro- Si bashkëpuntorë për angazhimin digjitaë jemi të obliguar që të ndjekim plotësimin e obligimeve kontraktuese për secilën pikë të shitjes përmes platormës Digjital MK. Vazhdimisht jemi në komunikim direkt me të gjitha lokacionet e shitjes me pakicë. Nga puna jonë e deritanishme, mund që të vijmë në përfundim se platforma digjitale në masë të madhe e lehtëson komunikimin me vendet e shitjes me pakicë me FMTKP, ndërsa për suksesin e zbatimit të këtij sistemi flasin edhe informacionet pozitive kthyese dhe kënaqësia e vet tregtarëve nga bashkëpunimi me kompaninë përmes Digjital MK.
Ardit- Gjatë vitit të kaluar e shfrytëzuam fuqinë e teknologjisë dhe me urtësi ecëm në erën digjitale duke implementuar platformën për porosi elektronike, iniciativë që e ridefinon mënyrën e punës në industrinë tonë. Para se ta vendosim e-naracki, procesi i shpërndarjes realizohej përmes takimeve direkte midis tregtarit dhe shpërndarësit tonë. Modelin e vjetër e zëvendësuam me modelin e paraporosisë me atë që e shfrytëzuam platformën tonë digjitale ekzistuese Digjital Mk, të cilës i shtuam edhe funksionalizimin e e-porosive. Përmes e-porosive ( e-naracki) kemi arritur që ta digjitalizojmë edhe pjesën kyçe të biznisit, procesin e shitjes dhe me këtë për tregtarët tanë me pakicë të kontribuojmë për mënyrën e punës që është më praktike, më efikase dhe më transparente.

Advertisement

Të punësuarit në PMI flasin për IQOS ILUME të ri shkruan Telegrafi.

Share.

Comments are closed.

Copyright © 2023 Struga.info | Privacy policy