Komuna e Strugës: Do të hapen korsi të reja të rrugës qendrore nga rrethrrotullimi te policia deri te restoran Apollonia (FOTO)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kryetari z. Ramis Merko, doli në terren për të ndjekur matjet e realizuara sipas elaboratit dhe planit detal.
Bëhet fjalë për hapjen e korsive të reja të rrugës qëndrore nga rrethrrotullimi te policia deri te restoran Apollonia.
Në pjesën veriore të rrugës ekzistojnë disa objekte të cilat do të ekspropriohen dhe nuk do të paraqesin problem që projekti të realizohet pa ndërprerje.
🛣 Ky projekt kapital do të mundësojë lëvizje të lehtë të automjeteve, njëkohësisht do të sigurojë rreth 300 vendparkingje të reja, trotoare për këmbësorë, kanalizim atmosferik, ndriçim rrugor dhe sistem tërësisht të ri për grumbullimin e kabllove elektrike nën tokë.
🎯 Për një Strugë më të mirë!

Градоначалникот г. Рамис Мерко, денеска излезе на терен за да ги следи мерењата направени според елаборатот и деталниот план.
Станува збор за отворање нови ленти на централниот пат од кружниот тек до полицијата до ресторанот Аполонија.
Во северниот дел на патот има некои објекти кои ќе бидат експроприрани и нема да претставуваат проблем за проектот да се спроведува без прекини.
🛣 Овој капитален проект ќе овозможи лесно движење на возилата, истовремено ќе се обезбедат околу 300 нови паркинг места, тротоари за пешаци, атмосферска канализација, улично осветлување и целосно нов систем за собирање електрични кабли под земја.
🎯 За подобра Струга!

Advertisement

Komuna e Strugës: Do të hapen korsi të reja të rrugës qendrore nga rrethrrotullimi te policia deri te restoran Apollonia (FOTO) shkruan Struga Ekspres.

Advertisement
Share.

Comments are closed.

Copyright © 2021 Struga.info | Privacy policy