Ramiz Merko takon të gjithë drejtorët e shkollave të Strugës, ja për çfarë diskutuan (FOTO)

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ramiz Merko takon të gjithë drejtorët e shkollave të Strugës, ja për çfarë diskutuan (FOTO)

Për të ofruar kushte më të mira në shkolla dhe për shkak se fëmijët janë gjithmonë prioritet, sot kryetari i Komunës së Strugës mbajti takim me të gjithë drejtorët e shkollave fillore.
📚 Tema kryesore e këtij takimi ishte riorganizimi i orarit të mësimit (ndërrimeve), me qëllim kursimin e energjisë elektrike dhe njëkohësisht kursimin e buxhetit të shkollës. Praktika e deritanishme ka dëshmuar se mësimi me nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën e mbajtur nga mëngjesi zgjat shumë më pak se mësimi i nxënësve nga klasa e gjashtë deri në të nëntën, të cilët kanë më shumë orë. Me rotacionin e planifikuar, besojmë se mësimi në të dyja turnet do të përfundojë më herët.
Komuna e Strugës: Ramiz Merko takon drejtorin e Diplomacisë Ekonomike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë dhe biznesmenët e Strugës Në mbledhje u vendos gjithashtu që furnizimet publike që shpallen për secilën shkollë veçmas, të jenë të gjithë në një furnizim të përbashkët, i cili duhet të rezultojë me menaxhim më të mirë dhe më të lehtë. Tema të diskutimit ishin edhe shfrytëzimi i mjeteve buxhetore për projekte, përmirësimi i kushteve për transportin e studentëve dhe të tjera.

Komuna e Strugës

За подобри услови во училиштата и затоа што децата се секогаш приоритет, денеска градоначалникот на Општина Струга одржа состанок со сите директори на основните училишта.
📚 Главна тема на овој состанок беше реорганизирање на наставниот распоред (смени), заради штедење на електрична енергија и истовремено заштеда на училишниот буџет. Досегашната пракса докажа дека наставата со учениците од прво до петто одделение одржана од сабајле трае многу пократко од наставата на учениците од шесто до деветто одделение, кои имаат повеќе часови. Со планираната ротација сметаме дека настава на двете смени ќе заврши порано.
Komuna e Strugës: Ramiz Merko takon drejtorin e Diplomacisë Ekonomike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë dhe biznesmenët e Strugës Исто така на состанокот се донесе одлука јавните набавки кои се објавуваат за секое училиште посебно, сега сите да бидат во еден заедчка набавка, кое треба да резултира со подобро и полесно менаџирање. Тема на дискусија беа и користење на буџетски фондови за проекти, подобрување на условите за превоз за учениците и друго.

Advertisement

Ramiz Merko takon të gjithë drejtorët e shkollave të Strugës, ja për çfarë diskutuan (FOTO) shkruan Struga Ekspres.

Share.

Comments are closed.

Copyright © 2021 Struga.info | Privacy policy