Ndryshime të rëndësishme në rregulloren e Këshillit Gjyqësor për renditjen e kandidatëve për Gjyqtarë

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Në seancën e fundit, Këshilli Gjyqësor miratoi ndryshime të rëndësishme në rregulloren që përcakton mënyrën e renditjes së kandidatëve për zgjedhjen e gjyqtarëve në një gjykatë më të lartë, në përputhje me rekomandimet e Misionit Vlerësues të BE-së. Kryetarja e Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, theksoi se këto ndryshime janë pjesë e një plani të gjerë veprimi, i cili është miratuar për të përshpejtuar vlerësimin e punës së gjyqtarëve dhe për të plotësuar sa më shpejt pozitat vakante.

Sipas Damevas, ndryshimet synojnë të mbulojnë dobësitë e konstatuara gjatë zbatimit të procedurave aktuale të zgjedhjes, duke u fokusuar në një vlerësim më të hollësishëm të angazhimit dhe rezultateve të gjyqtarëve. Një element thelbësor i reformës është vlerësimi i punës shtesë dhe delegimit të gjyqtarëve, i cili tani nuk do të konsiderohet si ndëshkim, por si një formë shpërblimi që do të shtojë pikë në vlerësimin përfundimtar.

Selim Ademi, anëtar i Këshillit Gjyqësor, shpjegoi gjithashtu ndryshime të tjera specifike si rishikimin e pikëve për titujt profesionalë dhe njohjen e gjuhëve të huaja, me një rishikim të sistemit të pikëzimit që reflekton më mirë kontributin dhe kompetencat e kandidatëve.

Në përputhje me këto ndryshime, regjistrimi i kandidatëve për delegim vullnetar në një gjykatë tjetër do të stimulohet, ndërsa mentorimi dhe kryerja e funksioneve të tjera pas përfundimit të mandateve, si anëtar i Këshillit Gjyqësor apo drejtor i Akademisë, do të vlerësohen pozitivisht.

Advertisement

Këto reforma hyjnë në fuqi menjëherë dhe do të aplikohen në procedurat e ardhshme të zgjedhjes së gjyqtarëve në gjykatat më të larta, duke u zbatuar sipas rregullores së përditësuar dhe aktualisht në fuqi.

The post Ndryshime të rëndësishme në rregulloren e Këshillit Gjyqësor për renditjen e kandidatëve për Gjyqtarë appeared first on Telegrafi.

Share.

Comments are closed.

Copyright © 2024 Struga.info | Privacy policy