Pandemia e Covid-19 kapi në befasi të gjithë globin

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Pandemia e Covid-19 kapi në befasi të gjithë globin

Nga Andreas Schieder, euoberver

Përhapja e Covid-19 u “krijua” nga mënyra se si po e trajtojmë mjedisin dhe se si po e shfrytëzojmë atë. Virusi nuk njeh kufij kombëtarë. Ai gjithashtu preku më të cenuarit dhe rriti pabarazitë ekzistuese në  të gjitha shoqëritë.

Vendet në zhvillim kanë vuajtur më shumë në të gjithë botën. Këto nuk janë vetëm vende në hartën e botës, është fati i njerëzve – familjet me një prind; fëmijët që rriten në një mjedis të pafavorshëm arsimor; njerëz me aftësi të kufizuara; punonjësit me të ardhura të ulëta; ato që duhet të mbështeten në ekonominë informale; femrat; që tashmë janë të ekspozuara ndaj dhunës në familje; ata që jetojnë me aftësi të kufizuara; refugjatët dhe personat që janë zhvendosur.

Kriza shëndetësore përforcon krizat e tjera sociale

Advertisement

Kjo është arsyeja pse bota ka nevojë për një platformë ku të gjitha këto probleme sociale mund të adresohen dhe të gjendet një zgjidhje. Kjo është pikërisht arsyeja e ekzistencës së Forumit Progresiv Global (GPF).

Ne duhet të ndërmarrim hapa për një shoqëri më të mirë dhe më të drejtë. Fjala që përshkruan më së miri politikën dhe gjendjen e së tashmes është “pasiguria”. Vështirë se mund të gjejmë një vend në botë ku pasiguria të mos jetë në ajër – mes njerëzve, brenda shtresave të ndryshme të shoqërisë, midis vendimmarrësve dhe përfaqësuesve të akademisë.

Kjo pasiguri sjell frikë dhe frika është një këshilltar i keq

E nesërmja u përket njerëzve dhe shoqërive që gjejnë mënyra më të mira dhe më të shpejta për të rikuperuar dhe zhvilluar më tej kohezionin social. Forumi Progresiv Global është një përpjekje e tillë – ndryshe nga ajo që mbrojnë shumë qarqe konservatore, e ardhmja nuk u përket atyre që mbyllen dhe përpiqen të gjejnë vetë zgjidhje për problemet.

Advertisement

Ne si progresistë besojmë se çelësi është shkëmbimi i ideve të reja dhe përshtatja e praktikave të mira nga një cep i botës  në një tjetër. Ne duhet të diskutojmë se si të zhdukim burimin rrënjësor të shumë të këqijave – varfërinë. Realiteti ka treguar se masat shtrënguese nuk janë zgjidhja. Kursimi i parave pa asnjë qëllim ka rraskapitur shoqëritë.

Përkundrazi, të gjitha sfidat e rëndësishme të së ardhmes – mbrojtja e klimës, digjitalizimi, kujdesi i mirë shëndetësor publik kërkojnë programe masive dhe gjithëpërfshirëse investimi. Pandemia na mësoi se një sektor shëndetësor  është thelbësor.  Kjo përfshin heqjen e patentave për vaksinat Covid-19. Vaksinat duhet të jenë të disponueshme për të gjithë.

Kjo do të ndihmonte vendet më të varfra të botës, por është gjithashtu e domosdoshme që sëmundja të kontrollohet globalisht. Një sistem i drejtë taksash është pjesë e zgjidhjes që ne si progresistë në mbarë botën po luftojmë prej vitesh.

Evazioni fiskal

Advertisement

Mbyllja e boshllëqeve tatimore është thelbësore për të vazhduar luftën tonë të suksesshme kundër evazionit fiskal dhe shmangies së taksave. Në afat të shkurtër, kjo përfshin kalimin nga taksat e punës në taksat e ndotjes dhe mjedisit. Kështu do të largohemi nga taksimi i të varfërve në mënyrë disproporcionale. Në terma afatgjatë, dhe për shkak të rënies së të ardhurave nga taksat mjedisore duhet të vendoset një taksim minimal.

Gjithashtu duhet t’i kushtohet vëmendje idesë për një normë tatimore minimale efektive prej të paktën 15 për qind dhe përveç kësaj një kornizë për të koordinuar taksat mbi pasurinë dhe transferimin e pasurisë. Rimëkëmbja përfshin nisjen e Skemës së Përfitimit të Ri-sigurimit të Papunësisë , një strategji gjithëpërfshirëse kundër varfërisë që forcon sistemet tona të sigurimeve shoqërore dhe fokusohet tek më të rrezikuarit, si fëmijët dhe prindërit dhe pjesëmarrja digjitale.

Përfshirja sociale do të jetë gjithnjë më e vështirë në të ardhmen e afërt, nëse nuk i japim fund hendekut në aftësitë digjitale midis brezave të vjetër dhe të rinj, atyre që jetojnë në fshat dhe atyre në qytete, dhe atyre më të pasur dhe më pak të pasur.

Qëllimi i GPF është të kontribuojë në gjetjen e zgjidhjeve dhe në këtë mënyrë t’i përgjigjet pasigurisë në mbarë botën. Ne duhet të shpresojmë për suksese, pasi e ardhmja e botës  është në rrezik. Dhe kjo padyshim meriton një përpjekje progresive globale.

Advertisement
Share.

Comments are closed.

Copyright © 2021 Struga.info | Privacy policy