Merko priti Oliver Spasovskin,ja çfarë diskutuan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kryetari Ramis Merko, sot priti delegacion të përbërë nga Ministri i punëve të brendshme z. Oliver Spasovski, zëvendës Ministri i punëve të brendshme z. Nazim Bushi dhe shefat e tyre të kabinetit, Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës z. Jeton Shaqiri, shefat e SPB dhe NJPB për Ohër dhe Strugë z. Sasho Smileski dhe Dritan Ajro si dhe komandantin e SP Strugë z. Abdylqerim Kamberi,
Në këtë takim pune u diskutuan disa tema:
✔ Largimi i objektit dhe pastrimi i zonën përreth – burgu i vjetër dhe shtëpia e vjetër e policisë për hapjen e rrugës dykahëshe.
✔ Zhvendosja e ndërtesës së policisë në një pjesë më të përshtatshme, që do të ofrojë kushte më të mira për qytetarët dhe vetë të punonësuarit.
✔ Ofertë që Komuna të lëshojë katin përdhesë për të gjitha shërbimet administrative të Ministrisë së Punëve të Brendshme: letërnjoftime, pasaporta, patentë shoferi, etj.
✔ Ministri i MSHIA Jeton Shaqiri ofroi që në këtë pjesë gjithashtu për inkuadrohet edhe projekti Një pikë shërbimi.
✔ Siguria në qytet dhe rrethinë është shembullore, por që mund të përmirësohet akoma më shumë.
✔ Në aspektin e ruajtjes së sigurisë së qytetarëve dhe jetës së tyre, mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe mbarojtjen e sektorit të biznesit.
✔ Kontroll dhe mbrojtje më e madhe për të rinjtë duke filluar nga mosha parashkollore deri në arsimin e mesëm nga fenomenet e këqija në shoqëri.
✔ Problemi aktual me patentat e shoferëve në Strugë, të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur.
Për fund, Ministri Spasovski falënderoi Kryetarin e Komunës për punën e palodhur, për rindërtimin e rrugëve kryesore në qytet duke përfshirë infrastrukturën përcjellëse, kanalizimin atmosferik, kanalizimin fekal, trotoarët, parkingjet e reja.. për t’u siguruar qytetarëve lëvizje pa pengesa dhe kushte më të mira në trafik.

Градоначалникот Рамис Мерко , денес пречека делегација составена од Министерот за внатрешни работи г. Оливер Спасовски, заменик Министерот за внатрешни работи г. Назим Буши и нивните шефови на кабинет , Министерот за Информатичко Општество и Администрација г. Јетон Шаќири, началниците од СВР и ОВР Охрид и Струга г. Сашо Смилески и Дритан Ајро и командирот на ПС Струга г. Абдулќерим Камбери.
На оваа работна средба беа дискутирани повеќе теми:
✔ Отсранување на објект и целиот простор околу него –стар затвор и стара полициска куќа за отварање на двонасочна улица.
✔ Преместување на целата полициска зграда во посоодветен дел со подобри услови за граѓаните и за самите вработени.
✔ Понуда за Општината да го издаде приземјето за сите управни служби на МВР: лични карти, патни управи , возачки дозволи итн.
✔ Министерот на МИОА Јетон Шаќири понуди во тој дел исто така да се воведе проектот Една точка на услуги.
✔ Безбедност во градот и околината која е примерна , а која може уште да се подобри.
✔ Во поглед на зачувување на безбедноста на граѓаните нивните животи заштитата на природното и културното наследство и обезбедување на бизнис секторот.
✔ Поголема контрола и заштита на најмладите почнувајќи од предшколска возраст се до средно образование од лошите феномени во општеството.
✔ Актуелниот проблем со возачките дозволи во Струга, да се реши во најбрз можен рок .
На крај Министерот Спасовски му се заблагодари на градоначалникот за макотрпната работа , за реконструкција на главните улици во градот вклучувајќи попратната инфраструктура , атмосферска канализација, фекална канализација , тротоари, нови паркинг места, за да им се обезбеди на граѓаните непречено движење и подобри услови во сообраќајот.

Merko priti Oliver Spasovskin,ja çfarë diskutuan shkruan Struga Ekspres.

Advertisement
Share.

Comments are closed.

Copyright © 2021 Struga.info | Privacy policy